Vapaaehtoiseksi  

Tule vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoiset ovat järjestömme sydän! Tule mukaan mielekkääseen ja innostavaan toimintaan lasten ja nuorten pariin. Voit toimia eri tavoin nuorten ohjaajana. Tarvitsemme juuri sinua!


4H:ssa tehtävä työ lasten ja nuorten parissa perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja suuren vapaaehtoisten joukon yhteistyölle. Merkittävä osa varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Lapset ja nuoret kohtaavat 4H-toiminnassa usein ensimmäisenä juuri vapaaehtoisen ohjaajan. Oletko sinä mahdollisesti yksi heistä?

Meillä 4H:ssa vapaaehtoisia on ohjaustehtävissä noin 3 500 ja luottamustehtävissä lähes yhtä paljon.


Mikä voisi olla sinun roolisi?


Kerhonohjaajat

Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta.  Suositellaan, että nuoret (13-14 v) toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa tai nuoret (15-18 v) ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Teemakerhon ohjaus sisältää yleensä kuusi kerhokertaa. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia.


Työelämäkurssien ohjaajat

Työelämäkurssien vapaaehtoisina ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää nuoria kurssin aiheen mukaisiin käytännön työtehtäviin. Ohjaajan ammatillinen osaaminen voi liittyä mm. seuraaviin aloihin: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityöt, Pihatyöt ja Metsätyöt. Ohjaus voi olla yhden kurssikerran (4 t) mittainen.


Yritysohjaajat

Jokaisella 4H-yrittäjällä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-yritys on toiminnassa.


Isäntäperheet

4H-vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa ajan isäntäperheissä. Isäntäperheen tehtävänä on tarjota nuorelle koti Suomessa hänen oleskelunsa ajan. Isäntäperheeksi soveltuu avoin ja kielitaitoinen, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. Isäntäperheenä toimiminen voi vaihdella viikosta muutamaan kuukauteen.


Leirien, retkien sekä kurssien järjestäjät ja ohjaajat

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen. 


Hallituksen jäsenet

Hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Hallitus kokoontuu 4–8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.