4H on lapsia ja nuoria varten

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. 4H järjestää 6–28-vuotiaille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa, tukee nuoria työelämätaitojen opettelussa ja tarjoaa mahdollisuuksia ensimmäisiin työkokemuksiin sekä yrittäjyyteen.

4H-järjestöön kuuluu lähes 50 000 jäsentä. Nuoret ja aikuiset ovat jäseninä paikallisissa 4H-yhdistyksissä, joita on 225, joten 4H-toimintaa on melkein jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa!

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

Kaiken perustana  on:

HEAD – Harkinta

Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

HANDS – Harjaannus

Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.

HEART – Hyvyys

Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.

HEALTH – Hyvinvointi

Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.

Kansainvälisyydellä on tärkeä merkitys 4H-järjestöjen toiminnassa eri puolilla maailmaa. Suomen 4H-järjestö on aktiivisesti mukana maailmanlaajuisessa, eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä.