Alusta alkaen

Kittilän 4H-yhdistys on perustettu 14.6.1941. Yhdistys toimi ensin maatalouskerhoyhdistyksenä. Vuonna 1971 säännöt uusittiin ja yhdistys muutti nimensä Kittilän 4H-yhdistys ry.ksi. Muutosilmoituksen allekirjoittivat maatalousyhdistyksen puheenjohtaja Aappo Aukusti Neitiniemi ja sihteeri Aliina Iisakka. Uutena puheenjohtajana aloitti Aukusti Mantovaara ja sihteerinä Matti Vihtori Lammi.

Yhdistyksen tehtävänä oli mm. kasvattaa nuorista pystyviä ja itsenäisiä kansalaisia. Toimintaan kuului mm. ammattikursseja, työkilpailuja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia, kokouksia, leirejä jne. Tarkoituksena oli edistää ja avustaa opiskelua, askartelua, liikuntaa, kotiseututyötä ym. vapaa-ajan toimintaa.

Toiminta ja sen tarkoitus eivät ole vuosien saatossa paljonkaan muuttuneet. Nuorten omatoimisuuden, ammattitaitojen- ja tietojen lisääminen sekä yritteliäisyyden lisääminen, kuuluvat nykyisinkin 4H toimintaan. Nuorten yrittäjyyskasvatus, työelämätietojen lisääminen, 4H-Top tehtävät, erilaiset kurssit ja koulutuksen, samoin kuin kerhotoiminta ja nuorten työllistäminen palvelevat samoja päämääriä kuin perustettaessakin, keinot vain ovat monipuolistuneet ja nykyaikaistuneet.